torsdag 31 oktober 2013

Digitala skollyftet - presentation och mål


Skollyftet är initiativtagare till en kurs som heter Digitala skollyftet, se presentationsfilm nedan. Jag  har skrivit om den tidigare på bloggen. Nu i vecka 44 har den kört igång. Jag har skapat en kategori på bloggen - digiskol - och här kommer jag publicera det jag gör på kursen. På digitala skollyftets hemsida finns en blogghubb där alla inlägg som rör kategorin publiceras. Det är många lärare som deltar och redan nu finns en mängd inlägg publicerade från lärarbloggar runt om i landet. Se här.  Första uppgiften består i att göra en presentation och sätta upp några mål med deltagandet i kursen. Det gör jag nedan:


Jag heter Charlotta Aspelin och är gymnasielärare i svenska och religion på Österportgymnasiet i Ystad. Sedan höstterminen är jag förstelärare i svenska och har 20% nedsatt undervisningstid. I mitt försteläraruppdrag har jag bland annat intresserat mig för olika metoder att utveckla elevers läsförståelse. Under sommaren läste jag en rad böcker i ämnet och började sammanfatta vad jag lärde mig i en blogg. Jag har använt blogg tidigare tillsammans med elever men inte haft en egen lärarblogg. Jag insåg snabbt vilken bra kanal bloggen är.  Under hösten har jag fortsatt att skriva i bloggen om min undervisning, vad jag gör i mitt uppdrag som förstelärare och om ny litteratur jag läser. Jag vänder mig främst till mina kollegor på skolan för att synliggöra mitt arbete och dela med mig av erfarenheter, men delar också bloggen på Twitter.

Jag har haft ett konto på Twitter sedan i våras och då öppnade sig en ny skolvärld för mig. Jag upptäckte det utvidgade engagerade och generösa kollegiet som fanns där ute och som välkomnade mig. Genom Twitter får jag inspiration, lektionsupplägg, uppmuntran och massa goda tankar som jag tar rätt in i klassrummet. Det är helt enkelt den bästa lärarfortbildning som går att få.

Mina mål i digiskol är inspirerade av Helena Kvarnsells ”Hur vi lärare tar oss an digitala-verktyg-trappan” som delades på Twitter under höstlovsveckan. Länk: här. Det är en väldigt bra bild av hur utvecklingen mot ett mer digitalt arbetssätt ser ut. Jag ser också vad jag själv befinner mig och vad som bör vara mitt nästa steg. Eftersom jag börjat arbeta mer med elever på webben, än så länge bara i textform,  behöver jag lära mig och eleverna mer om creative commons CC-licenser. Ett annat mål jag har är att utveckla min digitala dokumentation av elevernas lärande. Jag vill hitta nya smidiga sätt att kontinuerligt dokumentera och kunna dela dokumentationen med eleverna. I detta mål ingår också att hitta nya sätt att digitalisera mina bedömningar mer bl.a. genom olika typer av skärminspelningar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar