lördag 7 december 2013

Om Creative Commons i undervisningen

På novemberlovet gick jag med i Digitala skollyftet. I den kursen sätter man sina egna mål och ger sig själv uppgifter. Jag bestämde mig för att sätta mig in lite mer i vad Creative Commons är och arbeta med upphovsrätt i undervisningen. Eftersom vår skola med all sannolikhet står inför en 1-1 –satsning bör vi undervisa om vad som får publiceras på webben och hur eleverna själva kan skydda material de skapar och publicerar där. Själv har jag tyckt det varit lite krångligt med upphovsrätt och Creative Commons, men i samband med digital skollyftet bestämde jag mig föra att sätta mig in i det. Jag påbörjade för några veckor sedan ett arbete om språksituationen i Norden i kursen Svenska 2. Eleverna jobbar gruppvis med olika språkområden och ska presentera vad de lärt sig om t.ex. språksituationen i Finland, eller Norge med hjälp av en power-point eller en prezi. Här såg jag en möjlighet att föra in som mål i arbetsområdet, kunskaper om upphovsrätt och Creative Commons.  Alla bilder eleverna använder ska vara tillåtna enligt upphovsrätten. Presentationerna ska eleverna lägga upp på en padlet där alla kan se varandras arbeten. En padlet är en digital anslagstavla på webben. I samband med arbetet gjorde jag just en padlet med olika länkar om Creative Commons, se nedan: Den innehåller bland annat en film om Creative Commons gjord av Webbstjärnan som eleverna hade i uppgift att se. Sedan visade jag dem hur man söker bilder i Google genom avancerade bildsökning där man kan filtrera sökningen efter licens och klicka i får användas och delas. I min padlet finns också några lärarfilmer från You Tube om hur man kan söka bilder på andra sätt, bland annat genom flickr och CC-search. 

Så hädanefter blir det ordning och reda med digitala bildpubliceringar i mitt klassrum :)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar