lördag 14 december 2013

Sverige kan lära av Kanada - ny avhandling om hur svenska elever kan bli bättre på läsförståelse

I veckan disputerade Barbro Westlund, lärarutbildare på Stockholms universitet, på en avhandling om läsförståelse. Westlund har skrivit den utmärkta boken Att undervisa om läsförståelse som jag skrivit om tidigare. I avhandlingen med titeln Att bedöma elevers läsförståelse,  jämför hon svenska och kanadensiska lärares undervisning i läsning. Kanada är ett intressant land i sammanhanget eftersom kanadensiska elever presterar klart högre än svenska i bland annat den stora PISA-undersökningen. Vad sker i undervisningen i kanadensiska klassrum när det gäller läsning som vi i Sverige kan lära av? Westlunds forskning visar på en hel del intressanta skillnader mellan undervisningen i de bägge länderna; skillnader som hon menar kan förklara varför svenska elever halkar efter. I en debattartikel i DN i veckan sammanfattar Barbro Westlund de viktigaste slutsatserna från sin avhandling. Läs den intressanta artikeln här: Så kan svenska elevers läsförståelse förbättras.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar