fredag 2 augusti 2013

Sommarläsning

Precis som många andra lärare har jag använt sommarlovet för en del egen fortbildning. Försteläraruppdraget gav extra lust till lärande och utveckling när det gäller svenskämnet. Jag fick genom Twitter tips om två böcker om läsförståelse: Att undervisa om läsförståelse av Barbro Westlund och Tankens mosaik - om mötet mellan text och läsare av Ellinor Keene och Susan Zimmermann. Under rubriken Sommarläsning har jag skrivit referat av de här två böckerna som gett mycket inspiration om hur man kan utveckla sin undervisning i läsförståelse. Det är något som jag hoppas vi ska kunna jobba vidare med inom ämnesgruppen. Jag har även läst Synligt lärande för lärare av John Hattie. Lite korta huvuddrag från den läsningen finns också nedan.

För övrigt rekommenderar jag, som ni vet, Twitter. Där sker ett kunskaputbyte mellan lärare och skolforskare som inspirerar och lär. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar